Το ιστολόγιο αυτό περιλαμβάνει υλικό το οποίο για πολλούς και διάφορους λόγους δεν βολεύεται στον "επίσημο" ιστότοπό μας (digitalzoot.weebly.com).

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Γραμματική: Συνδυασμοί φωνηέντων, δίφθογγοι, κλπ.

ΦΩΝΗΕΝΤΑ  ΠΟΥ  ΣΥΛΛΑΒΙΖΟΝΤΑΙ  ΜΑΖΙ

1. ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ
Δύο φωνήεντα μαζί, που αποτελούν έναν φθόγγο.*
(αι, ει, οι, υι, ου)
Συλλαβισμός: και-ρός,  πει-ρά-ζω,  ου-ρα-νός

2. ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ
Δύο φωνήεντα μαζί που αποτελούνται από ένα φωνήεν και κάποιο "ι" μετά.
(αϊ, αη, οϊ, οη, κλπ.)
Συλλαβισμός: αϊ-τός,  αη-δό-νι,  βόη-θα!

3. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ **
Ό,τι είναι και οι δίφθογγοι, μόνο που εδώ το "ι" πηγαίνει πρώτο.
(ια, ιο, ιε, υα, κλπ.)
Συλλαβισμός: πιά-το,  η-λιο-βα-σί-λε-μα,  κα-λα-μιές,  γυα-λί

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Το "α" και το "ε" μαζί με το "υ".
(αυ, ευ)
Ενώ είναι και τα δύο φωνήεντα, ακούγονται ως ένας συνδυασμός φθόγγων:
φωνήεν-σύμφωνο (αφ, αβ, εφ, εβ).

Συλλαβισμός: αυ-τός,  αυ-λή,  πεύ-κο,  ρεύ-μα* Φθόγγοι είναι οι ήχοι που βγάζουμε από το στόμα μας, προκειμένουμε να παραγάγουμε λέξεις και προτάσεις

Υπάρχουν φθόγγοι που τους συμβολίζουμε γραπτά με ένα γράμμα.
Π.χ. Ο φθόγγος "α" γράφεται με το γράμμα "α".
       Ο φθόγγος "ι" γράφεται με τα γράμματα "ι", "η" και "υ".

Υπάρχουν και φθόγγοι που τους συμβολίζουμε γραπτά με δύο γράμματα.
Π.χ. Ο φθόγγος "ου" γράφεται με δύο γράμματα: "ο" και "υ".


** Η λέξη "δίφθογγος" παλιά ήταν θηλυκή (η δίφθογγος). Στις μέρες μας κυκλοφορεί έξω και ως αρσενική (ο δίφθογγος). Όπως αρέσκεται ο καθένας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου